Låna pengar som student

in Studentlån

När man skall låna pengar som student går nog ofta tankarna till CSN (Centrala Studiestödsnämnden) och det vanliga studielånet som de allra flesta som studerar
Låna pengar som student tar. Det man mer sällan tänker på är om man under studietiden exempelvis vill låna pengar till en bostad eller ta ett billån. Går det ens att utan fast inkomst ta ett lån, och hur skall man gå till väga? Studietiden är ju väldigt speciell på det sättet – man får in pengar som om man skulle haft ett jobb – vilket studierna också skulle kunna liknas vid, men man får ju ingen fast inkomst.

Lånemöjligheterna är tyvärr ganska begränsade om man vill låna pengar som student, och i många fall säger bankerna nej till en ansökan eftersom man ej anses var kreditvärdig nog – alltså ej ha möjlighet att betala tillbaka lånet. Men det finns en del möjligheter ändå för den som studerar och ändå vill låna pengar.

Vilka möjligheter har jag att låna pengar som student?

Till att börja med räkans inte studielånet som en regelbunden inkomst, vilket gör att man ej tar denna summa pengar med i beräkningen för betalningsförmåga. Många som studerar har ju dock ett extraarbete vid sidan av studierna för att få lite extra likviditet i kassan. Detta är en inkomst som tas med i beräkningen vilket gör att man även som student får ansöka om ett privatlån. Detta är alltså en försäkran för banken att man kommer kunna betala tillbaka pengarna. Det följer även en ytterligare fördel med att låna pengar som student. Det är ju självklart så att man genom att utbilda sig har en stor chans att få ett arbete som bringar en större inkomst senare i livet. Därför välkomnar många banker studenter som låntagare – bara man har någon form av inkomst vid sidan av studierna. Bankerna värnar därför om studenter på grund av att de är en värdefull kundgrupp att värva.

Det finns också lån som fungerar som ett extra tillskott till det vanliga studielånet från CSN. Den effektiva årsräntan blir en aning dyrare än räntan man får betala till CSN, men det är inga skyhöga belopp ändå och motsvarar inte alls så stor avgift som man skulle få betala för ett vanligt blancolån. Vanligt är också att man som student får förmåner vad gäller att handla på kredit – vilket ju också är en form av att låna pengar som student. Många banker erbjuder helt utan avgifter förutom ränta på pengarna, kreditkort så som MasterCard eller Visa. Man  slipper årsavgifter och man får ha kvar förmånerna så länge som man studerar på sin utbildning. Det vanliga som gäller för att få utnyttja de förmåner som bankerna ger vad gäller att låna pengar som student är att man skall låta studiemedlet gå in på ett bankkonto i den banken man valt varje månad. Men förutom det finns egentligen inga krav.

Previous post:

Next post: